1940. - 1950.

Воен период

Втората светска војна влијаеше на промена на асортиманот. Фабриката Бизјак работеше непрекинато и произведуваше одвоено за потребите на населението и потребите на војската. 

Prethodno Sljedeće

1948.

Почетоци на Мира Приједор

Малата мануфактурна пекара на семејството Четиќ го менува името во „Мира Цикота“, која е темел на компанијата „Мира Приједор“, денешна членка на Kraš групата.

1946.

Прва трговска марка

За стоковната куќа Нама, во фабриката Унион започна да се произведува чоколадо од 100г. кое се смета за прва трговска марка на овие простори.   

За нас