Настани
Принт

Настани

Наградна игра НИКОЈ КАКО ТИ (01.05.2015.)

Крашкомерц дооел Скопје организира наградна игра под името „НИКОЈ КАКО ТИ“ во периодот од 01.05.2015 - 30.12.2015 година, а со Правилата го уредува начинот и условите на учество во наградната игра, начинот на прогласување на добитникот на наградата, рокот за остварување на право на награда и други важни прашања за организирање на наградна игра и учество во истата.

повеќе
АКЦИЈА Играоница Kikimania Gdje smo Прегратка на дар Новогодишно-божиќна програма на Краш